Conscia Services

Du er her

Services, service, asset management, CNS

I takt med netværkets udvikling og højere grader af kompleksitet bliver opgaven med at sikre kritisk infrastruktur stadig større.

Conscia Services håndterer udfordringen og sikrer:

  • Kontinuitet og stabil drift
  • Løbende innovation og introduktion af nye services

Med andre ord giver Conscia Services virksomheder og organisationer direkte adgang til de dygtigste netværkskonsulenter og skaber dermed de bedste forudsætninger for hurtig fejlretning. Conscias automatiserede Asset Management med online portal giver også mulighed for en langt mere proaktiv indsats for at sikre stabil drift og udvikling af netværket.

De forskellige services tager udgangspunkt i Conscia 360 Beredskab og kan kombineres i forhold til behov, og det ønskede serviceniveau.

Conscia 360 Beredskab

Et forretningskritisk netværk kræver et beredskab, der sikrer omgående og højt kvalificeret hjælp i tilfælde af fejl.

Med Conscia 360 er man garanteret hurtig og direkte adgang til Conscias tekniske kompetencer 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Adgangen gælder også rådgivning om fx opdateringer af netværksenheder, så der er det bedst mulige udgangspunkt for høj driftsstabilitet.

Med Conscia 360 tilknyttes et dedikeret kundeteam bestående af Account Manager, primær teknisk konsulent samt Service Manager.

Den primære tekniske konsulent har indgående kendskab til infrastruktur, for at driften kan holdes stabil, og nedetiden minimeres.

Service Manager er ansvarlig for kundetilfredshed og det operationelle samarbejde i hverdagen inklusive igangsættelse af Conscias service-leverance, udarbejdelse af en driftshåndbog samt udredning ved kritiske incidents.

Account Manager fungerer som virksomhedens dag-til-dag kontaktperson.


Conscia Care

Serviceaftaler på enhedsniveau er afgørende for den bedst mulige hjælp til service af netværket. Med Conscia Care har man en serviceaftale på alle Cisco-enheder i netværket. Serviceniveauet vælges individuelt per enhed og kan variere fra 24x7 til næste hverdag. Ved fejl på en enhed sendes en erstatningsenhed.

Conscia Care kan vælges i en on-site variant, hvor defekte enheder udskiftes af kvalificeret personale. Conscia Care giver også adgang til alle software-opdateringer fra Cisco samt adgang til Ciscos samling af teknisk viden, værktøjer og uddannelse.

Fejlmelding af enheder sker til Conscias Tekniske Servicedesk, der kvalificerer, diagnosticerer og ekspederer henvendelsen. Hvis fejlen vurderes til at være en softwarefejl, giver Conscia Care adgang til Cisco TAC, og derudover inkluderes håndtering og administration af licenser og software.


Asset Management

Der kan være flere tusinde netværksenheder i store netværk, hvilket gør Asset Management og serienummeradministration til en omfattende og kompleks opgave.

En naturlig del af Conscia Network Services er adgang til Conscias avancerede online serviceportal CNS. CNS håndterer produkternes livscyklus og giver et samlet overblik over alle enheder. Enheder registreres med serienummer, serviceniveau, adresse-oplysninger og andre væsentlige informationer. Alt sammen automatiseret med et minimum af vedligeholdelse af driftsorganisationen.

Serviceportalen CNS håndterer ligeledes produkternes indbyrdes afhængigheder. Det kan for eksempel være moduler, der er installeret i chassiser. Det er muligt at fejlmelde direkte til Conscia fra portalen. Opdateringer af produkter og data er automatiseret og tæt integreret med Ciscos servicesystemer, hvilket sikrer høj datavaliditet.

Se portalen her


Conscia Best Practices

Med Conscia Best Practices leveres en række services og generelle anbefalinger, som proaktivt sikrer, at netværket lever op til organisationens krav. Data er sorteret, så relevante Best Practices er tilgængelig til opslag på portalen og adviseres proaktivt til brugerne, når der kommer nye annonceringer.
Det sker indenfor tre hovedområder:

  • Software: Enheders aktuelle softwareversion i drift (kræver Collector). Sammenlignes med en Conscia-anbefalet version, baseret på erfaring og viden om både stabilitet, funktionalitet og kendte software-fejl.
  • Compliance: PSIRT-sikkerhedsannonceringer og Field Notice for virksomhedens produkter listes op, så man får de bedste muligheder for at agere på forkant af potentielle sårbarheder og problemer.
  • Lifecycle: End of Sale/Support (EoX) annonceringer viser omfanget af produkter, der snart bør udskiftes. For de fleste produkter indgår også et migreringsprodukt inklusive økonomi, der kan bruges til f.eks. budgettering.

Conscia Business Critical Services

Conscia Business Critical Services er en skræddersyet aftale til virksomheder, der ønsker den mest kvalificerede sparring og hjælp til at sikre og udvikle netværket. Med Conscia Business Critical Services tilknyttes en dedikeret CCIE-certificeret Conscia-ekspert, som udarbejder en årsplan for netværket. Typiske eksempler på leverancer er et strategisk roadmap for hardware og software, sikkerhedsanalyser, review af eksisterende infrastruktur samt service reviews.


Collector

For at automatisere flere Asset Management-processer tilbyder Conscia opsætning af en scanner (Collector) i netværket. Collector er udviklet af Cisco og installeres som en virtuel appliance (vSphere).

Collector indsamler en række informationer om enhederne i netværket. Disse data importeres automatisk til Conscias Serviceportal og tilknyttes de individuelle enheder. Collector skaber sammenhæng mellem det faktiske netværk og den administrative kontraktregistrering.

Collector er et unikt værktøj til at anskueliggøre, om der betales service på de rigtige enheder. Samtidig kan CNS bruges til eksempelvis at sammenligne softwareversioner.

Collector giver ekstra værdi kombineret med Best Practice ydelsen.