Selskabsoplysninger og SKI-rammeaftale

Du er her

Selskabsoplysninger

Ejerskab:Conscia A/S
Direktør: Peter Rafn
Ejer: Conscia Holding A/S
 
Conscia Holding A/S
Koncerndirektør: Claus Thorsgaard
Corporate Business Development: Mogens Bransholm
Formand: Mogens Elsberg
Ejer: Nordic Capital

Selskabsdetaljer
Conscia A/S, Kirkebjerg Parkvej 9, 2605 Brøndby
CVR-nr.: 27 12 65 02
Hjemsted: Brøndby
Finansår: 1. oktober - 30. september

Revision
PwC
Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Bank
Nordea
Regnr.: 2149
Kontonr.: 0729485756
SWIFT: NDEADKKK
USD konto: IBAN: DK1520005036521130.
EUR konto: IBAN: DK3720005036521122.

Conscia er medlem af AmCham Denmark.

 

SKI-rammeaftale

Conscia er leverandør på SKI rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og –løsninger, der trådte i kraft 27. feb. 2015 og løber indtil 1. marts 2019. Aftalen dækker fem hovedgrupper:

  1. Kommunikationsudstyr (Unified Communication, MDM og EMM løsninger, PBX, Gateways med videre)
  2. IT sikkerhedsprodukter (Firewalls, VPN med videre)
  3. Netværksudstyr & Datacenterteknologi (Switche, Routere, Wireless, Servere, Storage, Datacenterløsninger med videre)
  4. Tilbehør til ovenstående
  5. Tilknyttede ydelser

Med Rammeaftalen tilbyder Conscia kunderne en bred aftale, og vi har mulighed for at opdatere aftalen med de nyeste produkter i hele aftalens levetid.

Anvendelsen af rammeaftalen sker enten ved direkte tildeling eller mini-udbud med fleksible anskaffelsesmetoder alt efter opgavens karakter. Det betyder, at Conscia kan levere kommunikationsudstyr, it-sikkerhedsløsninger, netværksudstyr, og datacenterløsninger til offentlige organisationer - uden tidskrævende udbudsprocesser. SKI 02.07 rammeaftalen er samtidig den eneste offentlige rammeaftale, hvorpå der kan indkøbes konvergerede datacenterløsninger, hvor både netværk, servere og storage kan leveres som samlet løsning med resultatansvar fra Conscia.

Conscia har budt ind på aftalen i et konsortium sammen med Jansson Kommunikation A/S. Conscia leverer også på Moderniseringsstyrelsens aftale inden for storage som EMC Solution Provider Gold Partner.