Reference: Aarhus Kommune

Du er her

Project Type:Hurtig udrulning og opgradering af mobile enheder med Afaria
Client:Aarhus Kommune
Release Date:13.03.2011
Keywords:Mobility, Afaria, Device Management

Når mobil teknologi og sygepleje mødes

Efter at have investeret i en mobil hjemmesygepleje-løsning indså Aarhus Kommune, at der hurtigt var behov for en central mobile device management-løsning, så den mobile applikation kunne styres centralt. Med hjælp fra Conscia Mobility Architects implementerede Aarhus Kommune Afaria fra Sybase. Resultatet har vist sig i form af reduktion af IT-udgifter, effektivisering af sygeplejetiden og, vigtigst af alt, en af bedre patientpleje.

 

I 2006 igangsatte Danmarks regering et program til udvikling og forøgelse af mobil teknologi og dets brugbarhed inden for sygeplejen. Regeringens mål var at udnytte teknologi til at forbedre arbejdsmiljøet for sygeplejere, der foretog hjemmebesøg. Det gjorde man med forventning om, at teknologi kunne sikre bedre arbejdsforhold for hjemmesygeplejere og føre til mere effektiv og bedre patientpleje. Aarhus Kommune har været en del af programmet fra dets start og har investeret i en mobil løsning, der giver hjemmesygeplejere adgang til ruteplanlægning, patientinformation og gør det muligt for sygeplejerne at logge besøg og aktivitet direkte på deres mobile enheder. ”Tidligere har hjemmesygeplejere skulle forbi kontoret for at få fat i dagens ruteplan og nøgler til patienternes hjem – i dag skal de blot tjekke ind på deres PDA,” siger Stefan Nicolaisen, IT-konsulent i Aarhus Kommune”.

 

Nye udfordringer stillede krav til management-løsningen

Kort tid efter udrulningen, stod Aarhus Kommune over for en udfordring med sikring af data på de mobile enheder. Samtidig var der også udfordringer i forbindelse med at supporterer sygeplejerne, når de stødte på tekniske problemer med enheder eller applikationer i felten. Efter den oprindelige udrulning havde kommunen ikke ressourcer i sin IT-afdeling, der kunne håndtere og administrere de mobile enheder og deres applikationer. Kommunen besluttede sig hurtigt for at finde en central device management-løsning for mest effektivt at kunne fortsætte initiativet. ”Den løsning, vi har valgt, skal kunne understøtte arbejdsrutinerne – vi vil bruge tiden med patienterne, frem for alt andet,” bemærker Nicolaisen. For at få hjælp til søgningen efter den rigtige løsning, konsulterede Aarhus Kommune specialisterne fra Conscia Mobility Architects. Herigennem fandt man frem til Afarias mobile enheds- og sikkerhedshåndterings-software fra Sybase til håndtering af de mobile enheder, som Kommunens 1.900 sygeplejere benyttede.

Med hjælp fra Sybase og Conscia Mobility Architects installerede Aarhus Kommune Afaria og fik hurtigt rullet løsningen ud i felten. I forbindelse med udrulningen af Afaria, fik nogle brugere ligeledes opgraderet deres mobile enheder. Tidligere ville en proces af denne type have taget adskillige uger og IT-afdelingen været tvunget til fysisk at opdatere hver enhed. Med Afarias automatiske software update feature var Aarhus Kommune nu i stand til at opdatere og opgradere alle 1.900 enheder på blot 12 timer. Afaria-systemet kontrollerer automatisk, hvilken softwareversion, der er aktiv på hver enhed, og foretager dernæst en softwareopdatering, hvis det er påkrævet.

 

Tidsbesparing giver bedre patientpleje

Afaria gør det enkelt at holde styr på de mobile enheder, foretage softwareopdateringer og spare tid på enhedsadministration. Softwareopgraderinger er lette at installere, samtidig med at data på enheden er tilstrækkeligt sikret. Afarias produkt gør det muligt for IT-afdelingen at håndtere alle programmer på enheden på en måde, så brugeren ikke skal bekymre sig om at komme til at sammenblande private applikationer med fortrolig patientinformation. Herved bliver det muligt for en sygeplejer at tilgå en applikation, som Facebook, uden at det udgør en risiko for sygepleje-applikationen eller patientinformationen på enheden. Hvis brugeren ved et uheld kommer til at ændre enhedens indstillinger, kan IT-afdelingen blot gendanne enheden til sine korrekte tilstand, uden risiko for at der mistes data i processen.

Kort sagt sparer Afaria IT-afdelingen i Aarhus Kommune for mange timers arbejde, imens der også spares tid på fejlretning af mobile enheder i felten. ”Vores erfaring er, at Afaria har kunnet håndtere alle vores mobile device management-udfordringer, og mere til,” siger Nicolaisen. Sygeplejerne får med den mobile løsning adgang til vigtig patientinformation ’real time’, hvorved der kan ydes bedre patientpleje. Understøttelsen af sygeplejernes arbejde med mobil teknologi har forbedret kvaliteten af arbejdet og medarbejdertilfredsheden, da man nu mere effektivt kan udføre administrative opgaver i forbindelse med jobbet, hvilket i sidste ende giver mere tid med patienterne.

 

Nye muligheder med Afaria

Med introduktionen af Afaria, har der åbnet sig nye muligheder for udnyttelsen af innovativ teknologi. Næste skridt for Aarhus kommune er implementering af en Bluetooth-lås. Denne løsning skal gøre det muligt for hjemmeplejere at låse patienters døre op ved at indtaste en pinkode på PDA’en. Da koderne er krypterede, kan en ledende sygeplejerske fra centralt hånd administrere, hvilke sygeplejere, der har adgang til hvilke hjem. Afaria sikrer, at løsningen vil være enkel at installere, håndtere og holde opdateret.